5 - 5 . 400 000 !(.) !
CHEVROLETCruze 5door1PQ68KDG2 1.8 Phantom Grey ( ) (GWH)1061000 731000
CHEVROLETCruze SW1PQ35IGG3 1.6 GAZ Olympic White - (GAZ)1059000659000
CHEVROLETCruze 4door1PQ69KDG2 1.8 GAR Carbon Flash, Mi - (GAR)1031000697000 
CHEVROLETCruze SW1PQ35IGG3 1.6 GAZ Olympic White - (GAZ)1059000659000
CHEVROLETCruze 4door1PQ69KDF1 1.8 Dark Mahagony ( ) (GOP)1108000775000


!!! .
: 775 77 75
5 - 5 !


: , , , 43- (23 )